Onze laatste video

RSS Feed RSS feed

Nieuwsbrief

*Email:               

 

Like ons op Facebook

Voorwaarden

Algemeen

Toegang tot en gebruik van de website van de Stichting Racing4Fun (hierna “de Website”) is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruik van de Website betekent de volledige aanvaarding van en instemming met deze voorwaarden.

 

Doel

Alle gegevens en informatie op de Website worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de Website de uiterste zorg wordt besteed, kan Racing4Fun niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist zijn.

 

Aansprakelijkheid

Racing4Fun is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct dan wel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de Website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de Website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan de Website.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Racing4Fun mag de inhoud van de Website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevens bestand.

 

Koppeling naar websites van derden

Racing4Fun draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn aan de Website, noch voor de informatie, software, producten en services die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. Racing4Fun aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid.

 

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Racing4Fun is framing en het maken van een hyperlink naar de Website niet toegestaan.

 

Privacy

Racing4Fun neemt de privacy van haar bezoekers serieus. Alle privacy-gevoelige informatie die je aan ons verstrekt, valt onder dit Privacy Statement. Racing4Fun spant zich naar alle redelijkheid in deze informatie vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor de doeleinden zoals hieronder omschreven.

 

Algemene gegevens

Van bezoekers aan de website van Racing4Fun worden algemene gegevens bijgehouden, zoals de gegevens met betrekking tot de meest opgevraagde pagina's van de website of onze diensten. Het doel is om de inrichting van onze site te optimaliseren. Zo kijken wij bijvoorbeeld naar bezoekersaantallen, aantallen c.v.'s, zoekagenten, etc. Het gaat hierbij om cijfermatige gegevens waarvoor de identiteit van de bezoeker niet van belang is.

 

Racing4Fun behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven. Mochten wijzigingen in deze voorwaarden noodzakelijk zijn vind u op deze website altijd de laatste versie.

 

 

leftcorner
rightcorner
leftcorner
rightcorner

Site Map / Neem contact met ons op / ©2006 Racing4fun / Built by Bartus-IT / Design by Mikenzo